Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 03/15/24 in all areas

  1. Cześć, Ten temacik dotyczy mojego nowego szablonu Nexxe, zacząłem go powoli kodować i z pewnością jest bliżej ujżenia swiatła dziennego niż nie Jeżeli korzystacie ze skryptu IPS to wiecie jakie mają potrzeby użytkownicy, czego brakuje w aktualnych szablonach i co warto dodać? Ten szablon od poprzedniego Acme bedzie się troszkę różnił, bedzie on w 2 kolorystykach ciemny/jasny, każdy użytkownik będzię miał możliwość zmiany kolorystyki. Będzie on lżejszy od poprzedniego i jeszcze łatwiejszy w dopasowaniu pod siebie. Hi, This theme is about my new Nexxe template, I started coding it slowly and it sure is closer to seeing daylight than not If you use the IPS script, do you know what the users' needs are, what is missing in the current templates and what is worth adding? This template from the previous Acme will be slightly different, it will be in 2 dark / light colors, each user will be able to change the color. It will be lighter than the previous one and even easier to fit under yourself.
    1 point
×
×
  • Create New...